Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761300

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502761300 uzatvorená dňa 27.09.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, používania, údržby a opravy vodovodu DN 300 k stavbe "FORUM BUSINESS CENTER, Bratislava", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Nivy ako parcela č.9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27. 09. 2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.9.2013 | Počet zobrazení: 1309
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.