Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502691300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502691300 uzatvorená dňa 13.09.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky plynovej prípojky k stavbe "Polyfunkčná budova - Bajkalská ul.", ul. Bajkalská, Bratislava, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Nové Mesto ako parcela č.15123/13. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.9.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.9.2013 | Počet zobrazení: 1195
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.