Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502581300

Uzatvorená dňa 21.08.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky vodovodnej prípojky k stavbe "objekt na ul. Kopčianska 14, Bratislava, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3688/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.08.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.8.2013 | Počet zobrazení: 1301
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.