Dohoda o urovnaní

Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava zamestnancovi sumu urovnania vo výške 3.500.- EUR a poskytne mu platené náhradné voľno v trvaní 2 mesiace a 10 kalendárnych dní. Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.8.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.8.2013 | Počet zobrazení: 3204
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.