Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502731300/0099 uzatvorená dňa 08.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe:"Čulenova ul. - Príprava územia, časť - prekládka elektrického vedenia slaboprúdu" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č.21793/1.
Účinnosť zmluvy:09.08.2013
 

Odkazy


 
 
 

Aktualizácia: 9.8.2013 | Počet zobrazení: 1723
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.