Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502741300/0099 uzatvorená dňa 08.08.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia VN káblových prípojok k stavbám: stavebné práce na výhrevni A2-35 Osuského, B3-32 Jankolova, C1-31 Jankolova, B1-27 Furdekova, D6-24 Pečnianska , D5-35 Rontgenova, A3-26 Osuského, B2-47 Haanova, D1-38 Švabinského, D1-39 Pajštúnska, L1-32 Šintavská, L3-26 Budatínska, A1-22 Rovniakova, L4-33 Lietavská, D3-31 Belinského, L8-37 Jasovská, D4-40 Wolkrova, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č.1034, 357,753/1, 358, 206, 209, 5060, 5064/7, 4704/1, 4705,1162/1, 1163, 1166,1165, 215, 219, 218/4, 3340, 3336/7, 3113,3110/55, 1640, 1641, 1645,1644, 1637, 2040, 2147, 1425, 1351, 1377, 1346, 2202, 2201,2203,2549,3648,3640/44, 3647/9, 3654, 1421, 3646, 216/5 a 4371.
Účinnosť zmluvy: 09.08.2013
 

Odkazy


 
 
 

Aktualizácia: 9.8.2013 | Počet zobrazení: 1746
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.