Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801241200

Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 350 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/30, LV č. 4132, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorené dňa: 30.7.2013
Zverejnené dňa: 8.8.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.8.2013 | Počet zobrazení: 3112
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.