Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502601300

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502601300 uzatvorená dňa 30.07.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky k stavbe "Vodovodná a kanalizačná prípojka " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Devínska Nová Ves ako parc.č. 2878/493.
Zverejnené dňa: 30.07.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2013 | Počet zobrazení: 1370
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.