Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502551300/0099

uzatvorená dňa 17.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia plynovej prípojky pre stavbu "Rodinný dom, CUBER 9 ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Trnávka ako parc.č.22132/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.7.2013 | Počet zobrazení: 1425
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.