Zámenná zmluva č. 038801851300

Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“, parc. č. 21283/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, ako aj dielu 8 o výmere 93 m2, dielu 9 o výmere 505 m2, dielu 10 o výmere 551 m2, dielu 11 o výmere 86 m2, dielu 12 o výmere 26 m2, dielu 13 o výmere 69 m2 a dielu 14 o výmere 92 m2, odčlenených GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21290/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za diel 1 o výmere 765 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21294, a za diel 3 o výmere 752 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21283/20. Uzatvorené dňa: 17.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.7.2013 | Počet zobrazení: 4103
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.