Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502271300/0099

uzatvorená dňa 10.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 07 Prípojka NN, ktorý je súčasťou stavby " Administratívna budova ALAM " Ľubochnianska ul., Bratislava, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.17020/1 a parc.č. 17020/2. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.7.2013 | Počet zobrazení: 1401
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.