Kúpna zmluva č. 048800141300

Kúpna zmluva na prevod pozemkov v k.ú. Jarovce, parcely reg. "C" - zastavané plochy a nádvoria: parc č. 911/291 o výmere 4 m2, parc. č. 911/292 o výmere 4 m2, parc. č. 911/293 o výmere 4 m2, parc. č. 911/294 o výmere 4 m2, parc. č. 911/295 o výmere 4 m2, parc. č. 911/296 o výmere 4 m2, parc. č. 924/2 o výmere 2 m2, parc. č. 925/22 o výmere 4 m2, parc. č. 925/23 o výmere 2 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.2.2013
Zverejnené dňa. 11.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.7.2013 | Počet zobrazení: 1378
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.