Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502341300/0099

Uzatvorená dňa 01.07.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebného objektu SO 04 Plynová prípojka k stavbe " Mestská vila s občianskou vybavenosťou " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č.3893/1, 3893/3, 3803/1, 3880/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 3.7.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.7.2013 | Počet zobrazení: 1445
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.