Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502291300/0099 uzatvorená dňa 28.06.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho stavebných objektov SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 04 Prípojka vody, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby " Tri rodinné domy - 3 RD ", Vidlicová ul., Bratislava na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21667. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.6.2013 | Počet zobrazení: 1357
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.