Zmluva o nájme pozemku č.088801441300

Prenájom pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností v k.ú.Nové Mesto:parc. č. 11819/1 diel 6 vo výmere 10 m2, parc. č. 22012/4 diel 12 vo výmere 175 m2, diel 18 vo výmere 279 m2, parc. č. 12050/2 diel 10 vo výmere 66 m2, diel 9 vo výmere 499 m2, parc. č. 12050/8 diel 16 vo výmere 88 m2, parc. č. 12142/1 diel 1 vo výmere 479 m2, diel 2 vo výmere 184 m2, diel 3 vo výmere 132 m2, parc. č. 11812/2 diel 4 vo výmere 49 m2, parc. č. 11812/1 diel 3 vo výmere 431 m2, parc. č. 11812/3 diel 2 vo výmere 477 m2, diel 1 vo výmere 70 m2, parc. č. 11819/3 diel 5 vo výmere 122 m2, parc. č. 12050/15 diel 8 vo výmere 33 m2, diel 7 vo výmere 240 m2 parc. č. 12050/11 diel 14 vo výmere 499 m2, diel 15 vo výmere 71 m2, parc. č. 22005/2 diel 11 vo výmere 124 m2, diel 17 vo výmere 252 m2, parc. č. 11787/1 diel 13 vo výmere 33 m2 zapísané na LV č.2246. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 27.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.6.2013 | Počet zobrazení: 1276
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.