Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807641200

Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť vodovodnú armatúrnu šachtu, jej užívanie a údržbu na pozemku registra „C“ parc. č. 7053 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60 m2, v katastrálnom území Rača. Uzatvorené dňa: 19.6.2013
Zverejnené dňa: 26.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.6.2013 | Počet zobrazení: 1482
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.