Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801511200

Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 377 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/56, LV č. 4094, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 25.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.6.2013 | Počet zobrazení: 3162
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.