Dodatok č. 08 83 0689 07 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0687 07 00

Nájomca :Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18,831 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 13.06.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.06.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.6.2013 | Počet zobrazení: 1249
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.