Dohoda o urovnaní

Na základe dohody uhradí spoločnosť Incheba, a.s. hlavnému mestu SR Bratislave sumu urovnania vo výške 156.825,36 EUR do dňa 26.6.2013. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.6.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.6.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.6.2013 | Počet zobrazení: 3168
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.