Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012, uzatvorený dňa 31.05 .2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy so spoločnosťou CZ INVEST s.r.o. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.6.2013 | Počet zobrazení: 2366
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.