Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501961300/0099 uzatvorená dňa 30.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k stavbe " Sídlo spoločnosti ME-Inspection ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č.3283. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.5.2013 | Počet zobrazení: 1467
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.