Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099

Zo dňa 02.11.2011, uzatvorený dňa 28.05.2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
 

 
 
 

Aktualizácia: 30.5.2013 | Počet zobrazení: 1447
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.