Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501431300/0099

Uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavby " Ba - Miletičova prekládka VNK a NNK ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21821/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.5.2013 | Počet zobrazení: 1338
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.