Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501701300/0099 uzatvorená dňa 17.05.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania prípojok vody, kanalizácie, plynu a NN prípojky k stavbe " Rodinný dom na Kurucovej ulici v Bratislave ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č. 21664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.5.2013 | Počet zobrazení: 1463
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.