Prenájom stravovacej prevádzky a zázemia stravovacej prevádzky v Domove jesene života

K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zverejnenie zámeru zariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Domov jesene života v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoju stravovaciu prevádzku a zázemie stravovacej prevádzky.
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.5.2013 | Počet zobrazení: 2382
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.