Prenájom nebytového priestoru v Domove pri kríži

K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zverejnenie zámeru zariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Domov pri kríži prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.5.2013 | Počet zobrazení: 1954
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.