Kúpna zmluva č. 048801731300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 4713/3 – ostatné plochy o výmere 130 m2, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 54/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 4713/2. Uzatvorené dňa: 14.5.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.5.2013 | Počet zobrazení: 1164
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.