Dohoda o urovnaní

Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava advokátovi odmenu vo výške 3.695,42 EUR do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti dohody.Táto dohoda bola podpísaná dňa 7.5.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.5.2013 | Počet zobrazení: 3098
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.