Kúpna zmluva č. 048801021300

Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/3 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 51 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 057/2012, zo dňa 04.02.2013 z pozemku parc. č. 21904/1 k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 8925. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.4.2013 | Počet zobrazení: 1248
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.