Kúpna zmluva č. 048801121300

Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/20 – ostatné plochy vo výmere 191 m2 a parc. č. 606/21 – ostatné plochy vo výmere 23 m2, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4172. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.4.2013 | Počet zobrazení: 1241
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.