Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099

Uzatvorená dňa 23.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-04-01 Prekládka VN, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby " Administratívno- logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava ", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 22198/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.4.2013 | Počet zobrazení: 1326
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.