Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501071300

Uzatvorená dňa 23.04.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky NN káblovej prípojky realizovanej ako súčasť rekonštrukcie rodinného domu na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 22023/9 a 22023/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 25.04.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.4.2013 | Počet zobrazení: 1201
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.