Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 475,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.04.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.4.2013 | Počet zobrazení: 3284
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.