Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500931300/0099

Uzatvorená dňa 19.04.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa položenia káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA, Medzilaborecká, rek. TS 005,VNK, DT" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov ako parc.č. 15629/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2013 | Počet zobrazení: 1235
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.