Kúpna zmluva č. 412002213

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:
- pozemku parc. č. 10/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2013 | Počet zobrazení: 1134
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.