Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 109/2013

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpis. č. 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela č. 8514/2, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8514/2, o výmere 659 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C" na ktorom je postavená stavba nachádzajúca sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2013 | Počet zobrazení: 1545
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.