Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 108/2013

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné č. 2194, druh stavby: bytový dom, postavený na pozemku parcela č. 8509, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C". Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2013 | Počet zobrazení: 1796
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.