Kúpna zmluva č. 048800071300

Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2265/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 34/2006, zo dňa 21.06.2006 z pozemku parc. č. 2265/6 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Uzatvorená dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.4.2013 | Počet zobrazení: 1233
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.