Kúpna zmluva č. 048800461300

Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Dúbravka: parc. č. 1441/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m2 a parc. č. 1441/7 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, ktoré sú podľa geometrického plánu č. 2067/2012 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 1441/1 zapísaného na LV č. 847. Podpísané dňa: 12.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.4.2013 | Počet zobrazení: 1114
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.