Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500131300

Uzatvorená dňa 28.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojky plynu k stavbe "Polyfunkčný dom Skalná, parc.č. 679/1 a 578/4, k.ú. Staré Mesto- objekt SO-5 plynová prípojka " na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 678/11. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.4.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.4.2013 | Počet zobrazení: 1159
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.