Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300

Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300 pre účely stavby: PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra časť "C", objekt SO.01.08.01 Križovatka Ivánska - komunikácia. Predmetom dohody je udelenie súhlasu v zmysle § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s uskutočnením objektu SO.01.08.01. Križovatka Ivánska - komunikácia, ktorého predmetom je úprava miestnej komunikácie II. triedy Ivánska cesta za podmienok uvedených v dohode. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.03.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2013 | Počet zobrazení: 3627
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.