Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506201200/0099

Uzatvorená dňa 25.03.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 504 Prípojka kanalizácie do Trnavskej ul. k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka-Century Residence" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21949/16 a 21949/122. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.3.2013 | Počet zobrazení: 1357
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.