Zmluva č.22/OVOSOD/2013

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi hlavným mestom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dátum zverejnenia: 19.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.3.2013 | Počet zobrazení: 1435
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.