Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500681300

Uzatvorená dňa 14.03.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky prípojok plynu, vody a kanalizácie k stavbe "Prístupová komunikácia Vretenová ulica-Staré Grunty", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.2835/4, 2835/5, 2843/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.3.2013 | Počet zobrazení: 1496
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.