Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky

Dlžníčka vyčíslený dlh uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v časti istiny v lehote 30 dní počnúc dňom podpisu dohody, úroky z omeškania do 10 dní od oznámenia ich výšky a súdny poplatok do 10 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.03.2013
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 14.3.2013 | Počet zobrazení: 3566
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.