Zmluva o nájme pozemku č. 088800411300

Prenajíma sa pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č.2367/4 ostatné plochy vo výmere 38 m2 , parc.č.2367/3 ostatné plochy vo
výmere 25 m2 , 2366/5 ostatné plochy vo výmere 101 m2 , 2365/4 ostatné plochy vo výmere 100 m2, zapísaných na LV c.4398, katastrálne územie Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 07.03.2013.
Zverejnené dňa: 13.03.2013.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.3.2013 | Počet zobrazení: 1391
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.