Kúpna zmluva č. 048800491300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto - ozemok parc. č. 22848/24, zastavané plochy o výmere 80 m2, ktorý vzniká na základe GP č. 53/2012, IČO: 35976942 z pozemku registra "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/1 - zastavané plochy vo výmere 984 zapísaného ako parcela registra "C" na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 7.3.2013
Zverejnené dňa: 12.3.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.3.2013 | Počet zobrazení: 985
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.