Kúpna zmluva č. 048800441300

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti v k.ú. Ružinov, a to novovytvorený pozemok p.č. 995 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1594 m2 vytvorený podľa GP č. 66/2012 z pozemkov p.č. 995 a časť p.č. 994 a novovytvorený pozemok p.č. 994/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 oddelený podľa GP č.66/2012 od pozemku p.č. 994,v celosti do svojho výlučného vlastníctva.
Uzatvorené dňa 07.03.2013.
Zverejnené dňa 12.03.2013.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.3.2013 | Počet zobrazení: 1062
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.