Mimosúdna dohoda

Na základe dohody navrhovateľ a odporca usporiadavajú svoje sporné nároky, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym sporom. Navrhovateľ na základe tejto dohody vezme žalobu späť v plnom rozsahu a nebude si uplatňovať ďalšie nároky. Navrhovateľovi bude zo strany odporcu poskytnuté odstupné vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Táto dohody nadobudla platnosť dňa 01.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.03.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.3.2013 | Počet zobrazení: 7899
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.