Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507911200

Uzatvorená dňa 25.02.2013 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia, prevádzky, údržby a opravy stavebného objektu SO 731Vonkajší plynovod STL D 110, ktorý je súčasťou objektovej skladby stavby "FORUM BUSINESS CENTER", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 9380/10. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnená dňa: 25.2.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.2.2013 | Počet zobrazení: 1263
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.